دانلود مقاله خانه هوشمند در ریز شبکه هوشمند

دانلود مقاله خانه هوشمند در ریز شبکه هوشمند

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
لیست فروشگاه ها
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

دانلود مقاله خانه هوشمند در ریز شبکه هوشمند

14000 قیمت

دانلود مقاله خانه هوشمند در ریز شبکه هوشمند

دانلود مقاله خانه هوشمند در ریز شبکه هوشمند

دانلود رایگان اصل مقاله انگلیسی

سال انتشار:2014

تعداد صفحات انگلیسی:11

تعداد صفحلت فارسی به فرمت ورد:40

Abstract

Smart grid is advancing power grids significantly, with higher power generation efficiency, lower energy consumption

cost, and better user experience. Microgrid utilizes distributed renewable energy generation to reduce the burden on utility grids. This paper proposes an energy ecosystem; a costeffective smart microgrid based on intelligent hierarchical agents with dynamic demand response (DR) and distributed energy resource (DER) management. With a dynamic update mechanism DR automatically adapts to users’ preference and varying external information. The DER management coordinates operations of micro combined heat and power systems (μCHPs), and vanadium redox battery (VRB) according to DR decisions. A twolevel shared cost-led μCHPs management strategy is proposed to reduce energy consumption cost further. VRB discharging is managed to be environment-adaptive. Simulations and numerical results show the proposed system is very effective in reducing theenergy consumption cost while satisfying user’s preference

چکیده:

شبکه هوشمند به میزان زیادی باعث پیشرفته شدن  شبکه قدرت میشود که این امر  باعث افزایش راندومان تولید برق،کاهش هزینه مصرف انرژی و تجربه بهتر مصرف کنندگان میشودمیکرو گرید از منابع انرژی پراکنده برای کاهش بار روی تجهیزات شبکه بهره میگیرد.این مقاله یک اکوسیستم انرژی،یک میکرو شبکه هوشمند اقتصادی بر اساس ایجنت های هوشمند سلسله مراتبی با پاسخ به تقاضا دینامیکی(DR) و مدیریت منابع انرژی پراکنده(DER) ارائه می دهد.با مکانیسم آپدیت دینامیکی،DR بطور اتوماتیک باسلیقه مصرف کننده تطبیق پیدا میکند و اطلاعات خارجی را تغییر می دهد.مدیریت DER، فعالیت میکرو سیستم تولید برق و گرما همزمان (μCHPs) و باتری اکسایش وانادیوم(VRB)    را برطبق تصمیم DR هماهنگ میکند.استراتژی مدیریت دوسطحی هدایت هزینه مشترک  COST-LED ) μCHPs)   برای کاهش بیشتر هزینه مصرف انرژی پیشنهاد داده میشود.دشارژ VBR برای تطبیق  محیطی مدیریت میشود.شبیه سازی و نتایج عددی نشان میدهد که سیستم ارائه شده در کاهش هزینه مصرف انرژی در حالی که سلایق مشترکین را برآورده میکند بسیار موثر است.


خرید

پرداخت آنلاین
درصورت نداشتن ایمیل از ایمیل زیر استفاده کنید

zeefile.ir@gmail.com

mouse corsair

بازار اجتماعی باسلام

25,000 تومان تخفیف خرید اول

ثبت نام رایگان